langol.pl » Świat » Środowisko » instrukcje co robić, a czego nie robić

Instrukcje co robić, a czego nie robić po angielsku

instrukcje co robić, a czego nie robić: Do's and Don'ts Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "and":

składowisko odpadów przemysłowych industrial landfill
wysypisko śmieci landfill
związek [czegoś] i [czegoś] compound of [sth] and [sth]

Ze słowem "czego":

poprawić wydajność energetyczną [czegoś] improve energy efficiency of [sth]
redukcja [czegoś] reduction in [sth]
kosztem [czegoś] at the expense of [sth]
korzyści z [czegoś] przewyższają koszty benefits of [sth] outweigh the costs
pozbyć się [czegoś] dispose of [sth]
lawina [czegoś] avalanche of [sth]
  Langol.pl