langol.pl » Biznes » Rozmowy » inne sprawy do omówienia

Inne sprawy do omówienia po angielsku

inne sprawy do omówienia: any other business Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "any":

[x]-lecie pracy w firmie [x] years of service with the company
nie dostajemy żadnych informacji zwrotnych we don't get any feedback
sprawozdanie z działalności firmy company progress report
sprawozdanie z postępów firmy company progress report
biuletyn zakładowy company magazine

Ze słowem "other":

z drugiej strony on the other hand

Ze słowem "business":

zaległa sprawa outstanding business
niezałatwiona sprawa outstanding business

Ze słowem "sprawy":

nie dostrzegać istoty sprawy miss the point
  Langol.pl