langol.pl » Biznes » Handel » informacje o rynku

Informacje o rynku po angielsku

informacje o rynku: market intelligence Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "market":

gospodarka rynkowa market economy
giełda towarowa commodity market
rynek towarowy commodity market
rynek spot spot market
rynek natychmiastowy spot market
supermarket supermarket
rynek market
hipermarket hypermarket
samoobsługowy supermarket self-service supermarket
rynek wewnętrzny domestic market
rynek krajowy domestic market
wejść na rynek break into market
warunki rynkowe market conditions
ceny rynkowe market prices
wózek z supermarketu supermarket trolley

Ze słowem "intelligence":

informacje intelligence
wywiad intelligence

Ze słowem "informacje":

rozpowszechniać informacje disseminate information
zbierać informacje gather information
  Langol.pl