langol.pl » Biznes » Rozmowy » informacja zwrotna

Informacja zwrotna po angielsku

informacja zwrotna: feedback Szukaj w Google

"feedback" to także:

- reakcja

Inne:

potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter

Ze słowem "feedback":

nie dostajemy żadnych informacji zwrotnych we don't get any feedback

Ze słowem "informacja":

przeciążenie informacjami information overload
chętnie dzielić się informacjami be forthcoming with information
  Langol.pl