langol.pl » Biznes » Bankowość » indosować cheque

Indosować cheque po angielsku

indosować cheque: endorse a cheque Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "endorse":

indosować endorse
podpisywać na odwrocie endorse
indosant endorser
indosariusz endorsee
indos endorsement
scedowany na drodze indosu transferred by endorsement
indos do inkasa endorsement for collection
indos in blanco blank endorsement

Ze słowem "cheque":

czek cheque, check
karta czekowa cheque-card
euroczek eurocheque
czek na okaziciela bearer cheque
zrealizować czek cash a cheque
czek podróżny traveller's cheque
wystawić czek write out a cheque
czek bez pokrycia uncovered cheque
wstrzymać wypłatę z czeku stop a cheque
książeczka czekowa cheque book
czek cheque
realizować czek cash a cheque
czek bez pokrycia bounced cheque
czek in blanco blank cheque
czek zamiejscowy out-of-town cheque
wystawić czek draw a cheque
czek zakreślony crossed cheque
  Langol.pl