langol.pl » Ogólne » Ogólne » improwizować przy robieniu [czegoś]

Improwizować przy robieniu [czegoś] po angielsku

improwizować przy robieniu [czegoś]: play [sth] by ear Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "play":

podkreślać coś play [sth] up
wyolbrzymiać coś play [sth] up
umniejszać czemuś play [sth] down
bagatelizować coś play [sth] down
uwypuklać coś play [sth] up
boisko playing field
nawarstwiać się play out
rozwijać się play out

Ze słowem "ear":

wydawać się appear
sprawy wydają się iść coraz lepiej things appear to be looking up
nieść ciężkie brzemię burden to bear
zarobić earn
prosty geometrycznie kształt clear geometric form
łzawy tearful
pełen łez tearful
u sedna [czegoś] at the heart of [sth]
w centrum [czegoś] at the heart of [sth]
izba rozrachunkowa clearing house
otrzymać pozwolenie na [coś] be cleared for [sth]
perspektywa sukcesu w krótkim okresie prospects of success in the near term
asygnować earmark
rezerwować earmark
siedem lat nieszczęścia seven years of bad luck
drugi rok studiów sophomore year
wrodzona wada serca congenital heart defect
kalesony long underwear
przeprowadzić badanie naukowe conduct a research
zbliżać się się do końca [czegoś] near the end of [sth]
musisz pamiętać, że [coś] you should bear in mind that [sth]
[zrobić coś] jak najwcześniej [do sth] at the earliest
kiedy istnieje uzasadniona obawa, że [coś] where there is a reason to fear that [sth]
na koniec roku at the end of the year
dostać ochrzan od [kogoś] za [coś] get an earbashing from [sb] for [sth]
co drugi rok every other year
w ciągu kolejnych [x] lat in the next [x] years
[robić coś] latami [do sth] over the years

Ze słowem "przy":

przylizany slick
przynieść [czemuś] zgubę bring an end to [sth]
w przybliżeniu approximately
przychód revenue
być z [kimś] w przymierzu be allies with [sb]
przyciągać draw
przyćmić outshine
przygoda adventure
przystanek port of call
przyrównać [coś] do [czegoś] liken [sth] to [sth]
na przydład for instance
przypomnienie reminder
przyczynić się contribute
przyjąć accept
przyznanie się admission
przyciągać draw
przyznać award
przytłaczający overwhelming
przyczynić się do contribute to
nieprzyjemny unpleasant
przybliżony wynik estimate
przyprawa condiment
półka z przyprawami condiment shelf
przyciągnąć subskrybentów woo paying subscribers
przyczółek beachhead
zdobyć przyczółek establish a beachhead
przyglądać się [czemuś] pore over [sth]
pracownicy przygotowujący zamowienia do dostawców procurement staff
przyległy adjacent
kąty przyległe adjacent angles
przyłączyć się do wygrywających jump on the bandwagon
przyzwoitka chaperone
przyjemnie ciepła pogoda balmy weather
przystań marina
przydzielić [coś] [komuś] allot [sth] to [sb]
zmienna może przybierać różne wartości variable can take different values
przypadek incident
bez żadnych przykrych niespodzianek without incident
przypomnieć sobie [coś] recollect [sth]
przychylić się do [czyjejś] sugestii apply [sb's] suggestion
[coś] mogłoby być przydatne [sth] might not go amiss
jak w niniejszym przypadku as in this case
mieć przyjemność w [zrobieniu czegoś] have pleasure in [doing sth]
mam przyjemność przekazać i am pleased to convey
przybrany foster
przyczółek [gdzieś] foothold in [sth]
przyspieszać [coś] spur [sth]
namierzyć prawdziwe przyczyny [czegoś] pinpoint root causes of [sth]
przywilej prerogative
szczęśliwy przypadek fluke
trzymać [coś] przygotowane do użycia wield [sth]

Ze słowem "robieniu":

swobota w robieniu czegoś leeway to do [sth]
wolność w robieniu czegoś leeway to do [sth]
zablokować [kogoś] w [zrobieniu czegoś] stymie [sb] from [doing sth]
  Langol.pl