langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » hutnictwo żelaza i stali

Hutnictwo żelaza i stali po angielsku

hutnictwo żelaza i stali: iron and steel industry Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "and":

ziemia land
grunt land
standaryzacja standardization
popyt na [coś] demand for [sth]
ręcznie wykonany handmade
firma pocztowa mail and parcel delivery company
gospodarka nakazowa command economy
popyt demand
popyt na [coś] demand for [sth]
popyt efektywny effective demand
krzywa popytu demand curve
równowaga pomiędzy podażą i popytem equilibrium between supply and demand
słaby popyt slow demand
niewielki popyt slow demand
niski popyt slow demand
użytkowanie gruntów land utilization
zarządzanie popytem demand management
popyt globalny aggregate demand
producent żywności i napojów food and beverage company

Ze słowem "steel":

produkcja stali steel manufacturing
przemysł stalowy steel industry

Ze słowem "industry":

przemysł industry
przemysł kluczowy key industry
rozwijająca się gałąź przemysłu growth industry
przemysł wydobywczy extracting industry
przemysł ciężki heavy industry
przemysł lekki light industry
przemysł wytwórczy secondary industry
przemysł lotniczy aerospace industry
przemysł chemiczny chemical industry
przemysł przetwórczy processing industry
przemysł motoryzacyjny automotive industry
przemysł odzieżowy clothing industry
przemysł rozrywkowy entertainment industry
przemysł filmowy film industry
przemysł znacjonalizowany nationalized industry
przemysł węglowy coal industry
przemysł wytwarzający oprogramowanie software industry
  Langol.pl