langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » historia z wewnątrz firmy

Historia z wewnątrz firmy po angielsku

historia z wewnątrz firmy: inside story Szukaj w Google

Inne:

siedziba firmy registered office

Ze słowem "story":

historia spoza firmy outside story

Ze słowem "firmy":

przejęcie większej firmy przez mniejszą reverse takeover
pilnie strzeżony sekret firmy fiercely guarded trade secret
otworzyć nowy oddział firmy open another section of business
firmy konkurencyjne competing organisatizations
reorganizacja firmy reorganization of a business
[coś] spowodowało sukces [jakiejś firmy] [sth] vaulted [some company] to success
właściciel firmy LOB owner
właściciel firmy line of business owner
  Langol.pl