langol.pl » Biznes » Handel » handel wewnętrzny

Handel wewnętrzny po angielsku

handel wewnętrzny: home trade Szukaj w Google
a także:
- domestic trade

Inne:

Ze słowem "home":

zakupy domowe home shopping
telezakupy home shopping

Ze słowem "trade":

handel hurtowy wholesale trade
handel detaliczny retail trade
handel zagraniczny foreign trade
handel zamorski overseas trade
handel zagraniczny overseas trade
handel międzynarodowy international trade
bilans handlowy trade balance
deficyt w handlu zagranicznym trade deficit
nadwyżka eksportowa trade surplus
saldo obrotów towarowych balance of visible trade
bilans handlowy balance of visible trade
bilans obrotów nietowarowych balance of invisible trade
bilans handlowy balance of trade
deficyt bilansu handlowego balance of trade deficit
nadwyżka bilansu handlowego balance of trade surplus
handel wymienny barter trade
wymiana barterowa barter trade
handel kompensacyjny countertrade
handel tranzytowy entrepot trade
reeksport entrepot trade
handel tranzytowy free-port trade
reeksport free-port trade
misja handlowa trade mission
delegacja handlowa przyjeżdżająca inward trade mission
delegacja handlowa przyjeżdżająca foreign trade delegation
delegacja handlowa wyjeżdżająca outward trade mission
urzędnik handlowy trade official
prasa fachowa trade press
prasa branżowa trade press
referencje handlowe trade reference
rabat hurtowy trade discount
rabat towarowy trade discount
wymiana starego towaru na nowy z dopłatą trade-in
bariery w handlu barriers to trade
praktyki handlowe trade practices
cena fabryczna trade price
cena hurtowa trade price

Ze słowem "handel":

handel w niedziele Sunday opening
handel wymienny bartering
handel barterowy bartering
handel terminowy forward dealing
handel detaliczny retailing
  Langol.pl