langol.pl » Biznes » Handel » handel terminowy

Handel terminowy po angielsku

handel terminowy: forward dealing Szukaj w Google

"forward dealing" to także:

- giełdowy handel terminowy

Inne:

Ze słowem "forward":

sprzedawać terminowo sell forward
ryzyko terminowe forward risk
za pobraniem carriage forward
na koszt odbiorcy carriage forward
za pobraniem freight forward
na koszt odbiorcy freight forward
przyspieszyć put forward
przesunąć na wcześniejszy termin [x] put forward to [x]
przesunąć na wcześniejszy termin z [x] na [y] bring forward from [x] to [y]

Ze słowem "handel":

handel hurtowy wholesale trade
handel detaliczny retail trade
handel w niedziele Sunday opening
handel zagraniczny foreign trade
handel zamorski overseas trade
handel zagraniczny overseas trade
handel wewnętrzny home trade
handel wewnętrzny domestic trade
handel międzynarodowy international trade
handel wymienny barter trade
handel wymienny bartering
handel barterowy bartering
handel kompensacyjny countertrade
handel tranzytowy entrepot trade
handel tranzytowy free-port trade
handel detaliczny retailing
  Langol.pl