langol.pl » Biznes » Handel » handel kompensacyjny

Handel kompensacyjny po angielsku

handel kompensacyjny: countertrade Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "handel":

handel hurtowy wholesale trade
handel detaliczny retail trade
handel w niedziele Sunday opening
handel zagraniczny foreign trade
handel zamorski overseas trade
handel zagraniczny overseas trade
handel wewnętrzny home trade
handel wewnętrzny domestic trade
handel międzynarodowy international trade
handel wymienny barter trade
handel wymienny bartering
handel barterowy bartering
handel tranzytowy entrepot trade
handel tranzytowy free-port trade
handel terminowy forward dealing
handel detaliczny retailing
  Langol.pl