langol.pl » Ogólne » Ogólne » gwałtowny wzrost kreatywności

Gwałtowny wzrost kreatywności po angielsku

gwałtowny wzrost kreatywności: outpouring of creativity Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "outpouring":

niekontrolowany wybuch gniewu outpouring of grief
niekontrolowany wybuch emocji outpouring of emotions

Ze słowem "wzrost":

mieć tendencję wzrostową be on the up
[x] procentowy wzrost [czegoś] [x] percent boost in [sth]
nagły wzrost surge
wzrost pick-up
powodować stopniowy wzrost [czegoś] ratchet [sth] up
  Langol.pl