langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » grupować według kategorii

Grupować według kategorii po angielsku

grupować według kategorii: group according to category Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "group":

grupa docelowa target group
pogrupować group
wywiad grupowy group interview
grupa zaopatrzeniowa purchasing group
grupy społeczno-ekonomiczne socio-economic groups

Ze słowem "according":

jak preferencje rozkładają się według wieku how preferences break down according to age

Ze słowem "category":

kategoria category
  Langol.pl