langol.pl » Ogólne » Ogólne » granica pomiędzy [czymś] i [czymś]

Granica pomiędzy [czymś] i [czymś] po angielsku

granica pomiędzy [czymś] i [czymś]: boundary between [sth] and [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "between":

kompromis pomiędzy [czymś] i [czymś] trade-off between [sth] and [sth]
zmowa pomiędzy [kimś] i [kimś] collusive behaviour between [sb] and [sb]
na podstawie porozumienia pomiędzy [kimś] i [kimś] by agreement between [sb] and [sb]
zacierać granicę pomiędzy [czymś] i [czymś] blur the boundaries between [sth] and [sth]
nachodzenie na siebie [czegoś] i [czegoś] overlap between [sth] and [sth]

Ze słowem "and":

argumenty za i przeciw pros and cons
dziwaczny outlandish
dziwny outlandish
nie z tej ziemi outlandish
zaufana marka medialna blue-chip media brand
porzucony samochód abandoned car
opuszczenie abandonment
zaniechanie abandonment
marka brand
zażądać demand
punkt widzenia standpoint
przede wszystkim first and foremost
na wielką skalę on a grand scale
wyznaczyć nowe standardy set new standards
wyznaczyć standard set the standard
oddać hand over
posiadanie gruntów land tenure
maczałeś w tym palce? is this your handiwork?
to twoja robota? (pejoratywnie) is this your handiwork?
operator naziemnej sieci telefonicznej landline operator
niemarkowy off-brand
niemarkowy środek do prania off-brand laundry detergent
wymagać zastawu demand collateral
metodą prób i błędów through trial and error
posiadanie gruntów land tenure
grupa ludzi albo działalność mająca powodzenie bandwagon
przyłączyć się do wygrywających jump on the bandwagon
podrzegacz firebrand
prowodyr firebrand
podstępne metody underhand methods
marnotrawić squander
wylosować [coś] draw [sth] at random
losowy random
kwietnik flower stand
wyczerpujące zrozumienie [czegoś] comprehensive understanding of [sth]
połączenie [czegoś] z [czymś] blend of [sth] and [sth]
namalować krajobraz paint a landscape
rozdzielić [coś] od [czegoś] disentangle [sth] and [sth]
[coś] zawiera [x], [y] i [z] [sth] comprises of [x], [y] and [z]
na zlecenie i rachunek [kogoś] by order and for account of [sb]
zgasić świecę palcami snuff a candle
zgasić świecę palcami snuff out a candle
naczynia i sztućce crockery and cutlery
pogodzić [coś] z [czymś] reconcile [sth] and [sth]
i tak dalej and so forth
zbieżne i rozbieżne divergent and convergent
  Langol.pl