langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » gracz na zniżkę

Gracz na zniżkę po angielsku

gracz na zniżkę: bear Szukaj w Google

"bear" to także:

- spekulant grający na zniżkę
- niedźwiedź

Inne:

gracz na zwyżkę bull

Ze słowem "bear":

gra na zniżkę bear position
spekulacja na zniżkę bear position
sprzedaż w celu wywołania zniżki bear raid
spadek notowań giełdowych bear slide
zakup po wysokim kursie bear squeeze
najniższy kurs zamknięcia bear closing
rynek o tendencji zniżkowej bear market
tendencja zniżkowa rynku bear market
bessa bear market
zniżkowy bearish
zniżkujący bearish
przewidywać bessę predict a bear market
obligacja na okaziciela bearer bond
rynek wykazujący tendencję zniżkową bear market
weksle na okaziciela bearer bill
akcja na okaziciela bearer share

Ze słowem "gracz":

gracz na giełdzie speculator
gracz giełdowy floor trader
  Langol.pl