langol.pl » Biznes » Rachunkowość » gotówka w kasie

Gotówka w kasie po angielsku

gotówka w kasie: cash in hand Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "cash":

za gotówkę cash basis
konto wpływów gotówkowych cash receipts account
przepływ gotówki cash flow
sprawozdanie z przepływu gotówki cash flow statement
kasa podręczna petty cash
niegotówkowy non-cash
pogotowie kasowe petty cash
  Langol.pl