langol.pl » Biznes » Handel » gotówką przed dostawą

Gotówką przed dostawą po angielsku

gotówką przed dostawą: cash before delivery Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "cash":

za gotówkę i bez dostawy cash-and-carry
sprzedaż w sklepie cash-and-carry
w systemie cash-and-carry on a cash-and-carry basis
kasa cash point
kasa fiskalna cash register
kasa elektroniczna cash register
zapłata z góry cash in advance
zaliczka gotówkowa cash advance
płatność gotówką przy zamówieniu cash with order
płatność za pobraniem cash on delivery
płatność przy odbiorze cash on delivery
rabat przy płatności gotówką cash discount
kupować za gotówkę buy for cash
inkasować cash
pobierać cash
rabat gotówkowy cash discount
płatne gotówką przy odbiorze cash on delivery
zapłata przy dostawie cash on delivery
sprzedaż gotówkowa cash sale
płatne gotówką przy zamówieniu cash with order

Ze słowem "delivery":

koszty dostawy delivery costs
koszty wysyłki delivery costs
dostawa delivery
warunki dostawy terms of delivery
termin dostawy delivery date
data dostawy delivery date
okres dostawy delivery period
dostawa natychmiastowa immediate delivery
opóźniona dostawa delayed delivery
dowód dostawy delivery note
umowa dostawy delivery contract
miejsce odbioru point of delivery
zapłata przy dostawie collect on delivery
zwłoka w dostawie delay in delivery
dostawa opóźniona delayed delivery
dostarczać delivery
koszty dostawy delivery charges
polecenie dostawy delivery order
zlecenie wydania delivery order
dostarczać make a delivery
termin dostawy time of delivery

Ze słowem "przed":

wyniki sprzedaży sales figures
towar na sprzedaż merchandise
towary na sprzedaż merchandise
sprzedawać [coś] hurtowo sell [sth] wholesale
sprzedawać [coś] hurtowo sell [sth] in bulk
sprzedawca detaliczny retailer
sklep specjalistyczny sprzedający [coś] stockist of [sth]
sprzedawca dealer
autoryzowany sprzedawca [czegoś] authorized dealer of [sth]
niezależny sprzedawca sole retailer
niesieciowy sprzedawca sole retailer
sprzedaż wysyłkowa mail order
katalog sprzedaży wysyłkowej mail-order catalogue
sprzedaż obnośna doorstep selling
sprzedaż obnośna door to door selling
sprzedawać bezpośrednio sell direct
osoba sprzedająca na aukcji auctioneer
sprzedawać [coś] w partiach sell [sth] in lots
przedstawiciel agent
sprzedawca assistant
sprzedaż sales
koszty sprzedaży cost of sales
niesprzedany towar unsold goods
cena sprzedaży brutto gross selling price
cena sprzedaży brutto total selling price
sprzedawać terminowo sell forward
warunki sprzedaży conditions of sale
warunki sprzedaży sales terms
wyprzedać sell out
niesprzedany unsold
w sprzedaży available
przedłożyć submit
wcześniejsza sprzedaż prior sale
wyprzedaż sale
sprzedaż sale
przedłużyć [jakiś termin ostateczny] grant an extension of [some deadline]
przedłużyć extend
przedłużenie extension
nie nadający się do sprzedaży unsaleable
niespodziewana wysoka sprzedaż blowout
wyprzedaż garażowa garage sale
umowa o przedstawicielstwo agency contract
sprzedawca salesman
sprzedawać według próbki sell by sample
sprzedawać w dużych partiach sell in bulk
wyprzedawać sell off
sprzedaż komisowa sell on commission
sprzedawać sell out
sprzedawać hurtowo sell wholesale
sprzedawca seller
sprzedaż selling
sprzedawanie selling
sprzedany sold
towary do natychmiastowej sprzedaży spot goods
spadek sprzedaży drop in sales
wyłączne prawo sprzedaży exclusive right of sale
na sprzedaż for sale
przedstawiciel handlowy commercial agent
umowa sprzedaży contract of sale
koszty sprzedaży costs of sales
zwiększać sprzedaż increase sales
biuro przedstawicielstwa representative office
sprzedaż detaliczna retail sale
sprzedaż detaliczna retailing
sprzedaż według próbki sale by sample
prowizja od sprzedaży sales commission
okres sprzedaży sales period
plan sprzedaży sales target
wielkość sprzedaży sales volume
wolumen sprzedaży sales volume
przedstawić fakturę submit an invoice
warunki sprzedaży terms of sale
sprzedawca komunikuje się z kupującymi merchandiser communicates with buyers
  Langol.pl