langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » gospodarka wolnorynkowa

Gospodarka wolnorynkowa po angielsku

gospodarka wolnorynkowa: free-market economy Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "economy":

wszystkie gałęzie gospodarki all sectors of the economy
prężna gospodarka buoyant economy
uśpiona gospodarka comatose economy
gospodarka economy
gospodarka economy
ekonomia economy
gospodarka mieszana mixed economy
gospodarka planowana centralnie centrally planned economy
gospodarka nakazowa command economy
gospodarka jest w okresie dekoniunktury economy is in a downturn
gospodarka budżetowa budgetary economy
oszczędność economy
oszczędzanie economy
oszczędności w wydatkach publicznych economy in public spendings
  Langol.pl