langol.pl » Biznes » Handel » gospodarka rynkowa

Gospodarka rynkowa po angielsku

gospodarka rynkowa: market economy Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "market":

giełda towarowa commodity market
rynek towarowy commodity market
rynek spot spot market
rynek natychmiastowy spot market
supermarket supermarket
rynek market
hipermarket hypermarket
samoobsługowy supermarket self-service supermarket
rynek wewnętrzny domestic market
rynek krajowy domestic market
wejść na rynek break into market
warunki rynkowe market conditions
informacje o rynku market intelligence
ceny rynkowe market prices
wózek z supermarketu supermarket trolley
  Langol.pl