langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » gospodarka jest w okresie dekoniunktury

Gospodarka jest w okresie dekoniunktury po angielsku

gospodarka jest w okresie dekoniunktury: economy is in a downturn Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "economy":

wszystkie gałęzie gospodarki all sectors of the economy
prężna gospodarka buoyant economy
uśpiona gospodarka comatose economy
gospodarka economy
gospodarka economy
ekonomia economy
gospodarka wolnorynkowa free-market economy
gospodarka mieszana mixed economy
gospodarka planowana centralnie centrally planned economy
gospodarka nakazowa command economy
gospodarka budżetowa budgetary economy
oszczędność economy
oszczędzanie economy
oszczędności w wydatkach publicznych economy in public spendings

Ze słowem "downturn":

spadek koniunktury downturn
zmniejszenie się aktywności gospodarczej downturn
  Langol.pl