langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » gospodarka budżetowa

Gospodarka budżetowa po angielsku

gospodarka budżetowa: budgetary economy Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "budgetary":

budżetowy budgetary

Ze słowem "economy":

wszystkie gałęzie gospodarki all sectors of the economy
prężna gospodarka buoyant economy
uśpiona gospodarka comatose economy
gospodarka economy
gospodarka economy
ekonomia economy
gospodarka wolnorynkowa free-market economy
gospodarka mieszana mixed economy
gospodarka planowana centralnie centrally planned economy
gospodarka nakazowa command economy
gospodarka jest w okresie dekoniunktury economy is in a downturn
oszczędność economy
oszczędzanie economy
oszczędności w wydatkach publicznych economy in public spendings
  Langol.pl