langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » goście targowi

Goście targowi po angielsku

goście targowi: trade audience Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "trade":

targi trade fair
tereny targowe trade fair grounds
tereny targowe trade fair site
targi trade fair site
gość targowy trade visitor
nabywca hurtowy wholesale trade buyer
nabywca trade buyer
czasopismo branżowe trade journal
czasopismo fachowe trade journal
targi trade fair
zarejestrowany znak handlowy registered trademark
targi handlowe trade fair
znak firmowy trademark

Ze słowem "audience":

publiczność audience
bogata część odbiorców affluent audience
widownia audience
struktura widowni audience composition
  Langol.pl