langol.pl » Biznes » Rachunkowość » główny udziałowiec

Główny udziałowiec po angielsku

główny udziałowiec: general partner Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "general":

zwołać walne zebranie call a general meeting
roczne zgromadzenie akcjonariuszy annual general meeting
spółka jawna general partnership
rachunkowość ogólna general accounting

Ze słowem "partner":

wspólnik partner
spółka jawna ordinary partnership
komandytariusz limited partner
  Langol.pl