langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » główny podejrzany w tej sprawie

Główny podejrzany w tej sprawie po angielsku

główny podejrzany w tej sprawie: the prime suspect in the case Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "prime":

główny podejrzany w [jakiejś sprawie] prime suspect in [some case]

Ze słowem "suspect":

podejrzewać [kogoś] o [zrobienie czegoś] suspect [sb] of [doing sth]

Ze słowem "case":

odpowiednie [dla jakiegoś przypadku] postanowienia prawa applicable [for some case] provisions of law
przeprowadzić ślectwo w [jakiejś] sprawie investigate [some] case
złożyć apelację w [jakiejś] sprawie appeal [some] case
zarządzić śledztwo w [jakiejś sprawie] order an investigation of [some case]
ustalić okoliczności sprawy establish the facts of the case
skierować sprawę do wyższej instancji refer a case to a higher court
sąd rozpoznał sprawę the court heard the case

Ze słowem "podejrzany":

podejrzany surreptitious

Ze słowem "sprawie":

sprawiedliwość equity
przewodniczyć sprawie sądowej preside over proceedings
wymiar sprawiedliwości jurisdiction
niesprawiedliwy unfair
  Langol.pl