langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » główny księgowy

Główny księgowy po angielsku

główny księgowy: chief accounting officer (US) Szukaj w Google
a także:
- chief accountant (GB)

Inne:

dział księgowości accounting department
dyrektor operacyjny chief operating officer (COO) (US)
dyrektor finansowy finance director (GB)
dyrektor director (GB)
kierownik manager
dyrektor naczelny chief executive officer (CEO) (US)
dyrektor do spraw sprzedaży sales manager

Ze słowem "chief":

dyrektor wykonawczy chief executive
główny zaopatrzeniowiec chief buyer
główny projektant chief designer
główny inspektor chief inspektor
dyrektor finansowy chief financial officer (US)
biura administracji chief administation offices of a company

Ze słowem "officer":

urzędnik officer
członek zarządu officer
dyrektor public relations public relations officer
przedstawiciel do spraw stosunków pracy industrial relations officer
  Langol.pl