langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » główny księgowy

Główny księgowy po angielsku

główny księgowy: chief accountant (GB) Szukaj w Google
a także:
- chief accounting officer (US)

Inne:

dyrektor naczelny chief executive officer (CEO) (US)
dyrektor operacyjny chief operating officer (COO) (US)
prezes zarządu chairman of the board of directors
dział księgowości accounting department

Ze słowem "chief":

dyrektor wykonawczy chief executive
główny zaopatrzeniowiec chief buyer
główny projektant chief designer
główny inspektor chief inspektor
dyrektor finansowy chief financial officer (US)
biura administracji chief administation offices of a company

Ze słowem "accountant":

księgowy financial accountant
księgowy do spraw kosztów cost accountant
  Langol.pl