langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » giełdowy kontrakt terminowy

Giełdowy kontrakt terminowy po angielsku

giełdowy kontrakt terminowy: forward contract Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "forward":

giełdowy handel terminowy forward dealing
sprzedawać na termin sell forward

Ze słowem "contract":

kontrakt terminowy futures contract
trasakcja terminowa futures contract
kontrakt giełdowy na przyszłą dostawę futures contract

Ze słowem "giełdowy":

giełdowy handel terminowy futures trading

Ze słowem "kontrakt":

walutowe kontrakty terminowe currency features
kontrakty terminowe futures
rynek kontraktów terminowych futures market
kontrakt terminowy na stopę procentową Forward Rate Agreement

Ze słowem "terminowy":

krótkoterminowy weksel skarbowy Treasury bill
krótkoterminowy bon skarbowy Treasury bill
  Langol.pl