langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » giełdowy handel terminowy

Giełdowy handel terminowy po angielsku

giełdowy handel terminowy: futures trading Szukaj w Google
a także:
- forward dealing

Inne:

Ze słowem "futures":

kontrakty terminowe futures
rynek kontraktów terminowych futures market
kontrakt terminowy futures contract
trasakcja terminowa futures contract
kontrakt giełdowy na przyszłą dostawę futures contract

Ze słowem "trading":

sesja giełdowa trading
obrót handlowy trading
transakcje trading
wolumen obrotów trading volume
wzrost wolumenu obrotów upturn in trading volume
obracanie z wykorzystaniem poufnych informacji insider trading
obroty handlowe na parkiecie floor trading
obrót poza godzinami otwarcia giełdy after-hours trading
niestabilna sesja giełdowa volatile trading

Ze słowem "giełdowy":

giełdowy kontrakt terminowy forward contract

Ze słowem "handel":

prowadzić handel trade

Ze słowem "terminowy":

krótkoterminowy weksel skarbowy Treasury bill
krótkoterminowy bon skarbowy Treasury bill
kontrakt terminowy na stopę procentową Forward Rate Agreement
  Langol.pl