langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » giełda metali

Giełda metali po angielsku

giełda metali: metal exchange Szukaj w Google

Inne:

metale szlachetne precious metals
metale nieszlachetne base metals

Ze słowem "metal":

metale pospolite base metals

Ze słowem "exchange":

giełda papierów wartościowych stock exchange
giełda towarowa commodity exchange
fundusz portfelowy exchange traded fund
  Langol.pl