langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » górnik węglowy

Górnik węglowy po angielsku

górnik węglowy: coal miner Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "coal":

górnictwo węglowe coal mining
opalany węglem coal-fired
napędzany węglem coal-fired
lokomotywa węglowa coal-fired locomotive
elektrownia węglowa coal-fired power plant
przemysł węglowy coal industry
  Langol.pl