langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » górnictwo węglowe

Górnictwo węglowe po angielsku

górnictwo węglowe: coal mining Szukaj w Google

Inne:

górnictwo mining

Ze słowem "coal":

górnik węglowy coal miner
opalany węglem coal-fired
napędzany węglem coal-fired
lokomotywa węglowa coal-fired locomotive
elektrownia węglowa coal-fired power plant
przemysł węglowy coal industry
  Langol.pl