langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » fundusz portfelowy

Fundusz portfelowy po angielsku

fundusz portfelowy: exchange traded fund Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "exchange":

giełda papierów wartościowych stock exchange
giełda metali metal exchange
giełda towarowa commodity exchange

Ze słowem "fund":

zarządca funduszu inwestycyjnego fund manager
fundusz inwestycyjny investment fund
fundusz powierniczy unit trust
fundusz wspólnego inwestowania pooled investment vehicle
  Langol.pl