langol.pl » Biznes » Rachunkowość » fundusz amortyzacyjny

Fundusz amortyzacyjny po angielsku

fundusz amortyzacyjny: depreciation fund Szukaj w Google
a także:
- amortization fund

Inne:

Ze słowem "depreciation":

umorzenie depreciation
stawka umożenia rate of depreciation
zakumulowane umorzenie accumulated depreciations
amortyzacja prostoliniowa straight-line depreciation
amortyzacja przyspieszona accelerated depreciation
amortyzacja metodą malejącego salda declining-balance depreciation
amortyzacja malejącego salda declining-balance depreciation
przyspieszona amortyzacja accelerated depreciation
ulga amortyzacyjna depreciation allowance
amortyzacja depreciation
deprecjacja depreciation
obniżenie wartości depreciation

Ze słowem "fund":

źródło funduszy source of funds
majątek własny shareholders' funds (GB)
wykorzystanie funduszy use of funds
sprawozdanie źródła i wykorzystanie funduszy source and use of funds statement
sprawozdanie z przepływu funduszy funds flow statement
fundusz rezerwowy reserve fund
  Langol.pl