langol.pl » Transport, komunikacja » Biznes » franco statek

Franco statek po angielsku

franco statek: free on board Szukaj w Google

Inne:

dostawa franco miejsce przeznaczenia free delivered

Ze słowem "free":

bez kosztów dostawy free delivery
wolny od opłat free of charges
franco port lotniczy free on board airport
franco nabrzeże free on quay
franko samochód ciężarowy free on truck
port wolnocłowy free port
strefa wolnego handlu free-trade area

Ze słowem "board":

na statku on board
pudełko kartonowe cardboard box

Ze słowem "franco":

franco fabryka ex factory

Ze słowem "statek":

statek vessel
statek żeglugi nieregularnej tramp
statek żeglugi przybrzeżnej coastal vessel
loco statek ex ship
czarterować statek charter a ship
statek ship
  Langol.pl