langol.pl » Transport, komunikacja » Biznes » franco port lotniczy

Franco port lotniczy po angielsku

franco port lotniczy: free on board airport Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "free":

dostawa franco miejsce przeznaczenia free delivered
bez kosztów dostawy free delivery
wolny od opłat free of charges
franco statek free on board
franco nabrzeże free on quay
franko samochód ciężarowy free on truck
port wolnocłowy free port
strefa wolnego handlu free-trade area

Ze słowem "board":

na statku on board
pudełko kartonowe cardboard box

Ze słowem "airport":

uzgodniony port odlotów agreed airport of departure

Ze słowem "franco":

franco fabryka ex factory

Ze słowem "port":

podczas transportu in transit
transport haul
transportować haul
transport drogowy haulage
transport drogowy transportation by road
firma transportu drogowego haulier
firma transportu drogowego trucking company
transport śródlądowy inland waterway transport
transport barką transport by barge
port harbour
port port
pilot portowy pilot
obszar portowy docks
przedsiębiorstwo transportu morskiego shipping company
spedytor portowy shipping agent
port przeznaczenia port of destination
port pośredni port of call
barka portowa lighter
opłaty portowe harbour fees
list przewozowy dla transportu kombinowanego combined transport bill of lading
transport lotniczy air freight
płacić mniejsze opłaty portowe pay less in harbor dues
płacić większe opłaty portowe pay more in harbor dues
opłaty portowe harbour fees
port uzgodniony agreed port
port wyszczególniony specified port
transportować transport
transport kolejowy transport by rail
samolot transportowy transport plane
robotnik portowy longshoreman
rejs z portu macierzystego outward journey
robotnik portowy docker
transport carriage
transport morski carriage by sea
port harbor
opłaty portowe harbor dues
opłaty portowe harbor fees
zarząd portu harbor office
władze portowe port authorities
port przybycia port of arrival
port zlecenie port of call
port wyładunku port of delivery
port wyjściowy port of departure
port wyładunku port of discharge
opłaty transportowe porterage
transport drogowy road transport
transport morski sea transport
transport lotniczy air cargo

Ze słowem "lotniczy":

fracht lotniczy air freight
lotniczy list przewozowy air consignment note
lotniczy list przewozowy air waybill
przewoźnik lotniczy air carrier
spedytorski lotniczy list przewozowy house air waybill
  Langol.pl