langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » formularz zgłoszenia roszczenia

Formularz zgłoszenia roszczenia po angielsku

formularz zgłoszenia roszczenia: claim form Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "claim":

roszczenia wniesione przeciw [komuś] claims filed against [sb]
roszczenie odszkodowawcze claim for damages
roszczenie claim
zniżka za bezszkodowość no-claims bonus
roszczenia spowodowane [czymś] claims arising from [sth]
zaspokoić roszczenie settle a claim
wydział likwidacji szkód claims department
odmówić zaspokojenia roszczenia refuse to settle a claim
odmowa uznania roszczenia disallow a claim

Ze słowem "form":

ujawniać dane osobowe disclose personal information
formularz wniosku proposal form
wniosek proposal form
wypełnić formularz fill out a form
  Langol.pl