langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » firma zarządzająca aktywami

Firma zarządzająca aktywami po angielsku

firma zarządzająca aktywami: asset management company Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "asset":

wartość aktywów netto net asset value

Ze słowem "management":

zarządzanie według uznania maklera discretionary management

Ze słowem "company":

prywatyzowane przedsiębiorstwo privatized company
firma nie notowana na giełdzie unquoted company
[X procentowy] udział w [spółce Y] [X %] stake in [Y company]
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
spółka uśpiona shell company
kupować udziały w przedsiębiorstwie buy shares in a company

Ze słowem "firma":

firma sprzedająca ryzykowne akcje bucket shop
firma chcąca wrogo przejąć inną black knight
firma chcąca przyjaźnie przejąć inną firmę white knight
firma składająca trzecią ofertę grey knight
  Langol.pl