langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » firma wypadła z rynku przez zbyt wysokie ceny

Firma wypadła z rynku przez zbyt wysokie ceny po angielsku

firma wypadła z rynku przez zbyt wysokie ceny: a company priced itself out of the market Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "company":

firma transportowa trucking company
przedsiębiorstwo użyteczności publicznej utility company
przedsiębiorstwo komunalne utility company
firma produkująca maszyny machine manufacturing company
firma produkująca narzędzia tool manufacturing company
firma pocztowa mail and parcel delivery company
firma produkująca samochody car manufacturing company
producent żywności i napojów food and beverage company

Ze słowem "out":

wyjść z recesji come out of recession
wydajność output
produkcja output
wartość produkcji przemysłowej industrial output
produkcja krajowa national output
wypierać [coś] z rynku crowd out [sth]
zmniejszać konkurencję na rynku crowd out competition

Ze słowem "market":

rynki kapitałowe capital markets
czarny rynek black market
szara strefa grey market
rynek eksportowy export market
rynek krajowy home market
rynki zagraniczne foreign markets
rynek wydawniczy publishing market
rynek telewizyjny television market
rynek pełen życia ebullient market
rynek schyłkowy declining market
gospodarka wolnorynkowa free-market economy
mechanizmy rynkowe market forces
rynek o wysokim tempie wzrostu high-growth market
po cenach rynkowych at market prices
rynek wewnętrzny domestic market
wspólny rynek common market

Ze słowem "wysokie":

pieniądz o wysokiej sile nabywczej dear money

Ze słowem "ceny":

ceny transferowe transfer pricing
  Langol.pl