langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » firma sprzedająca ryzykowne akcje

Firma sprzedająca ryzykowne akcje po angielsku

firma sprzedająca ryzykowne akcje: bucket shop Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "firma":

firma chcąca wrogo przejąć inną black knight
firma chcąca przyjaźnie przejąć inną firmę white knight
firma składająca trzecią ofertę grey knight
firma nie notowana na giełdzie unquoted company
firma zarządzająca aktywami asset management company

Ze słowem "akcje":

transakcje trading
zawierać transakcje trade
akcje firm samochodowych automobile stocks
kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
kupić akcje zgodnie z limitem buy shares at limit
akcje firm użyteczności publicznej utility stocks
akcje koncernów naftowych oil stocks
akcje sprzedawane poza giełdą over-the-counter stocks
akcje sprzedawane bezpośrednio over-the-counter stocks
akcje obrotu pozagiełdowego over-the-counter stocks
akcje rozwojowych firm growth stock
instytucja emitująca akcje issuing house
subskrybować akcje underwrite shares
akcje gratisowe scrip issue
akcje gratisowe capitalization issue
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
Indywidualny plan inwestycji w akcje PEP
Indywidualny plan inwestycji w akcje Personal Equity Plan
akcje zwykłe ordinary shares
akcje zwykłe common stock
  Langol.pl