langol.pl » Biznes » Rachunkowość » firma jednoosobowa

Firma jednoosobowa po angielsku

firma jednoosobowa: one-man business Szukaj w Google
a także:
- sole trader (GB)
- sole proprietor (US)
- one-man business (GB)
- sole proprietorship (US)

Inne:

koszty bieżące running costs
aktywa i pasywa assets and liabilities

Ze słowem "business":

doradca do spraw ekonomicznych business consultant
  Langol.pl