langol.pl » Biznes » Handel » firma eksportowa

Firma eksportowa po angielsku

firma eksportowa: export firm Szukaj w Google
a także:
- export company
- export house

Inne:

Ze słowem "export":

wolumen eksportu visible exports
eksport widoczny visible exports
eksport niewidoczny invisible exports
reeksportować re-export
reeksport re-export
eksportować export
pozwolenie na eksport export license
pozwolenie na wywóz export permit
pozwolenie na eksport export permit
przywóz export
export exportation
przywóz exportation

Ze słowem "firm":

firma wysyłkowa mail-order company
firma wysyłkowa mail-order house
prowadzić [jakąś firmę] operate [some company]
oferta ważna przez [x] dni offer firm for [x] days
wymaga potwierdzenia subject to confirmation
podlegać konieczności zatwierdzenia be subject to confirmation
potwierdzać confirm
zatwierdzać confirm
potwierdzenie zamówienia order confirmation
firma windykacyjna debt collection agency
potwierdzać zamówienie confirm an order
pierwsza firma ze stoiskiem w centrum handlowym anchor tenant

Ze słowem "eksportowa":

nadwyżka eksportowa trade surplus
  Langol.pl