langol.pl » Biznes » Handel » firma eksportowa

Firma eksportowa po angielsku

firma eksportowa: export company Szukaj w Google
a także:
- export house
- export firm

Inne:

Ze słowem "export":

wolumen eksportu visible exports
eksport widoczny visible exports
eksport niewidoczny invisible exports
reeksportować re-export
reeksport re-export
eksportować export
pozwolenie na eksport export license
pozwolenie na wywóz export permit
pozwolenie na eksport export permit
przywóz export
export exportation
przywóz exportation

Ze słowem "company":

firma wysyłkowa mail-order company
prowadzić [jakąś firmę] operate [some company]
sklep fabryczny company store

Ze słowem "firma":

firma wysyłkowa mail-order house
firma windykacyjna debt collection agency
pierwsza firma ze stoiskiem w centrum handlowym anchor tenant

Ze słowem "eksportowa":

nadwyżka eksportowa trade surplus
  Langol.pl