langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » firma cedująca ryzyko na reasekuratora

Firma cedująca ryzyko na reasekuratora po angielsku

firma cedująca ryzyko na reasekuratora: ceding company Szukaj w Google

"ceding company" to także:

- cedent

Inne:

Ze słowem "company":

firma ubezpieczeniowa insurance company
towarzystwo ubezpieczeniowe insurance company
towarzystwo ubezpieczeniowe insurance company
towarzystwo reasekuracji reinsurance company
towarzystwo ubezpieczeń morskich marine insurance company

Ze słowem "ryzyko":

ryzyko risk
ponosić ryzyko [czegoś] bear a risk of [sth]
określić ryzyko fix a risk
ryzyko nieuzyskania płatności risk of non-payment
ryzyko związane z pracą job-related occupational hazard
ryzyko zawodowe occupational hazard
ponosić wszelkie ryzyko bear all risks
wyłącznie ryzyko ogniowe fire risk only
pokryć wszelkie ryzyko cover all risks
  Langol.pl