langol.pl » Biznes » Handel » faktura pro forma

Faktura pro forma po angielsku

faktura pro forma: p/i Szukaj w Google
a także:
- pro forma invoice

Inne:

faktura proforma pro-forma

Ze słowem "faktura":

faktura handlowa commercial invoice
faktura konsularna consular invoice
faktura tkaniny cloth texture
faktura invoice
faktura bill
faktura zakupu purchase invoice
faktura handlowa sales invoice

Ze słowem "pro":

producent manufacturer
produkty przemysłowe manufactured goods
produkt commodity
produkt podstawowy primary product
produkty rolne farm goods
produkt własny sieci sklepów own brand
produkt własny sieci sklepów generic brand
produkt markowy name brand
prowizja commission
prowizja [x]-procentowa commision of [x]%
prowadzić [jakąś firmę] operate [some company]
oferta promocyjna special offer
metoda wyceniania produktów price-fixing method
urządzenia produkcyjne production equipment
promowanie promotion
promocja promotion
promować promote
prospekty reklamowe sales literature
prospekt booklet
prospekt prospectus
broszura informacyjna prospectus
ulotka informacyjna prospectus
zaproszenie do składania ofert invitation to tender
oferta promocyjna introductory offer
promować [coś] pitch [sth]
zmienić plan produkcji reschedule production
proszę dokonać płatności w ciągu [x] dni please effect payment within [x] days
[x]-procentowy rabat [x]% discount
prolongować extend
prolongata extension
poprawa jakości produktu z opakowaniem face-lift
kluczowy produkt flagship
prolongata płatności extension of payment
prowizja del credere del credere commission
prowizja od sprzedaży sales commission
[jakiś produkt] jest dostępny na kredyt [some product] is available on credit
wprowadzić [kogoś] w nastrój zakupów put [sb] in a buying mood
Jeśli będą państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o telefon. If you find yourself interested in our offer, please don't hesitate to call us.

Ze słowem "forma":

formalności formalities
formalności celne customs formalities
informacje intelligence
informacje o rynku market intelligence
informacja ogólna overview
informacja szczegółowa insight
rozpowszechniać informacje disseminate information
zbierać informacje gather information
  Langol.pl