langol.pl » Biznes » Rachunkowość » ewidencja zapasów

Ewidencja zapasów po angielsku

ewidencja zapasów: inventory records Szukaj w Google
a także:
- stock records

Inne:

ewidencja records

Ze słowem "inventory":

zapasy inventory
wskaźnik obrotu zapasów inventory turnover
wskaźnik rotacji zapasów inventory turnover
inwentaryzacja na koniec roku year-end inventory
zapasy na koniec roku year-end inventory
księga inwentarzowa inventory book
rachunkowość zapasów inventory accounting
zapas inventory
wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego opening inventory
zapasy początkowe opening inventory
wartość zapasów inventory value
wskaźnik rotacji zapasów inventory turnover index
  Langol.pl