langol.pl » Biznes » Rachunkowość » ewidencja zapasów

Ewidencja zapasów po angielsku

ewidencja zapasów: stock records Szukaj w Google
a także:
- inventory records

Inne:

Ze słowem "stock":

wskaźnik obrotu zapasów stock turnover
wskaźnik rotacji zapasów stock turnover
wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego opening stock
zapasy początkowe opening stock
zapasy i produkcja w roku stocks and work in progress
rachunkowość zapasów stock accounting
wartość zapasów na koniec okresu sprawozdawczego closing stock
kapitał akcyjny capital stock

Ze słowem "records":

ewidencja records
  Langol.pl