langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » energia słoneczna

Energia słoneczna po angielsku

energia słoneczna: solar power Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "solar":

energia słoneczna solar power

Ze słowem "power":

elektrownia power station
elektrownia power plant
dostawa prądu power supply
dostawa energii elektrycznej power supply
energia jądrowa nuclear power
energia wodna hydropower
elektrownia olejowa oil-fired power plant
elektrownia węglowa coal-fired power plant

Ze słowem "energia":

energia energy
energia z wiatru wind energy
energia odnawialna renewable energy
energia geotermiczna geothermal energy
  Langol.pl