langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » energia jądrowa

Energia jądrowa po angielsku

energia jądrowa: nuclear power Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "power":

elektrownia power station
elektrownia power plant
dostawa prądu power supply
dostawa energii elektrycznej power supply
energia słoneczna solar power
energia słoneczna solar power
energia wodna hydropower
elektrownia olejowa oil-fired power plant
elektrownia węglowa coal-fired power plant

Ze słowem "energia":

energia energy
energia z wiatru wind energy
energia odnawialna renewable energy
energia geotermiczna geothermal energy
  Langol.pl