langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » emitowany przez [kogoś]

Emitowany przez [kogoś] po angielsku

emitowany przez [kogoś]: issued by [sb] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "issued":

czeki wystawione checks issued
  Langol.pl