langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » emisja w drodze submisji

Emisja w drodze submisji po angielsku

emisja w drodze submisji: issue by tender Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "issue":

emitowany kapitał akcyjny issued share capital
emisja z prawem poboru rights issue
emisja z prospektem emisyjnym issue by prospectus
emisja gratisowa scrip issue
akcje gratisowe scrip issue
emisja gratisowa capitalization issue
akcje gratisowe capitalization issue
prospekt emisyjny issue prospectus
emisja gratisowa scrip issue
emisja kapitalizacyjna bonus issue
emisja premiowa bonus issue
nowa emisja papierów na rynku pierwotnym primary offering of a new issue
emisja papierów o zmiennym oprocentowaniu floating rate issue
emisja akcji share issue

Ze słowem "drodze":

kupować w drodze umów odkupu buy through repos
  Langol.pl